Andrej Bródy

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRÓDY Andrej

XXII. voleb. kraj

AZS-mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Jmenován vládou ministrem pro správu Podkarpatské Rusi 11. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 7.

Zproštěn úřadu ministra pro správu Podkarpatské Rusi 26. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 7.

Zbaven mandátu 20. I. 1939 v důsledku rozpuštění politických stran na Podkarpatské Rusi.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 3.

o prohlášení min. zahr. věcí dr. Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1335; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 7.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o soudní organisaci, (t. 509).

53, 16. VI. 1936; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr. Kalfuse ze 16. 10. 1936.

69, 2. XII. 1936; 17

a o skup. kult. a soc.

69, 2. XII. 1936; 90.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788); mluví též o autonomii Podk. Rusi.

80, 18. II. 1937; 38.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 7.

o zákonu, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (t. 809); reaguje též na řeč posl. Révaye v 85. schůzi.

86, 11. III. 1937; 11.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

106, 17. VI. 1937; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr. Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 35.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1838 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178)

126, 15. XII. 1937; 27.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 20.

Interpelace:

o protizákonné a neslýchané konfiskační praxi stát. zastupitelství v Užhorodě,

t. 924/XI. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1047/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

že notář Řehola z Rokosova zneužívá úřední moci,

t. 1188/II. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XXXI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o pronásledování úředníka Rusína, Julia Čegila,

t. 1197/I. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1406/III. rozesl. 31. VIII. 1938.

že se karpatští Rusové nepřipouštějí do vojenské akademie,

t. 1197/VI. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1331/I. 148, 10. V. 1938; 6.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. úřad v Chustu (přestupek § 3 zák. z 13. III. 1928, č. 39 Sb. z. o ochraně domácího trhu práce).

8, 5. XI. 1985; 17.

zpr. t. 173; zprav. Pekárek; nevydán.

27, 18. II. 1936; 30.

okr. soud v Užhorodě (přečin podle § 301 tr. z.).

143, 29. III. 1938; 4.

kraj. soud v Užhorodě (přečiny rušení obecného míru podle § 14, č. 3 a 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.).

145, 5. IV. 1938; 4.

kraj. soud v Užhorodě (přečin podle § 14, č. 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., přečin podle § 24, č. 2, 3 a přestupek podle § 27/1 zák. článku XIV/1914).

150, 2. VIII. 1938; 8.

v důsledku amnestie vlády žádost odvolána

151, 17. XI. 1938; 11.

Volán k pořádku:

86, 11. III. 1937; 14.ISP (příhlásit)