JUDr. Jiří Branžovský

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRANŽOVSKÝ Jiří, Dr.

X. voleb. kraj

F-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), soc.-pol. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1933; 13.

Prohlášení:

jez činí jménem poslanců Národní obce fašistické k exposé min. zahr. věcí dr. Beneše z 5. XI. 1935.

12, 8. XI. 1935; 22.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150) skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

22, 12. XII. 1935; 4.

o vlastní imunitní věci (t. 311).

34, 20. III. 1936; 46.

o imunitní věci R. Gajdy (t. 359).

44, 14. V. 1936; 6.

o imunitní věci J. Janalíka (t. 402).

44, 14. V. 1936; 8.

o zákonu o nové úpravě československé měny (t. 635) a o prohlášení ministra financí dr. Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 26.

o zákonu, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (t. 641).

62, 15. X. 1936; 41.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 23.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 40.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 45.

Žádosti ve věcech imunity:

disciplinární rada adv. komory v Praze (disciplinární stíhání)

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 311; zprav. dr Neuman; vydán.

34, 20. III. 1936; 46.

disciplinární rada adv. komory v Praze (kárné stíhání podle zákona č. 40/1872 ř. z.)

49, 4. VI. 1936; 4.

zpr. t. 1088; zprav. J. Dvořák; nevydán.

149, 12. V. 1938; 41.

kraj. soud trest. v Praze (zločin podvodu podle §§ 197, 200, 203 tr. z.).

50, 5. VI. 1936; 3.

disciplinární rada adv. komory v Praze (kárné stíhání)

64, 29. X. 1936; 5.

zpr. t. 1087; zprav. J. Dvořák; nevydán.

149, 12. V. 1938; 40.ISP (příhlásit)