Rudolf Böhm

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BÖHM Rudolf

V. voleb. kraj

LW-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. in., ink., rozp., ústav.-práv. a zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9-10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Po splynutí strany něm. zemědělců se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí mimořádné pomoci obcím v okrese dubském a šluknovském, těžce postiženým živelní pohromou, t. 524.

55, 22. VI. 1936; 4.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Třebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen a krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okr. úštěckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

aby se poskytla mimořádná výpomoc pěstitelům ovoce, těžce postiženým mrazem, ve všech německých oblastech státu, t. 1365.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Návrh resoluční:

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

Prohlášení:

jménem Svazu zemědělců o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 26.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 39.

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

18, 7. XII. 1935; 14.

o zákonu o dani z umělých tuků (t. 490).

50, 5. VI. 1936; 8.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 27.

o zákonu o úlevách při splácení pohledávek za někter. zemědělci (t. 1262) a o zákonu, kterým se znovu částečně mění vlád. nar. z 31. III. 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnávacím řízení přijat (t. 1263).

139, 15. III. 1938; 9.

Interpelace:

o 40 % slevě dopravného pro dovoz krmiv,

t. 210/III. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 392/IV. 36, 21. IV. 1936; 5.ISP (příhlásit)