Hubert Birke

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BIRKE Hubert H.

III. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. br., ink. (II. náhr.), rozp., techn.-doprav., ústav.-práv. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců sudetskoněmecké a karpatoněmecké strany o událostech v Teplicích-Šanově dne 17. X. 1937.

112, 29. X. 1937; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se opětně prodlužuje účinnost zákona ze dne 27. III. 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úpravě užívání někt. pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních o obdobích 1930-1932 (t. 267).

26, 23. I. 1936; 26.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 79.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542); mluví též o zabavení řeči K. Henleina na sjezdu v Chebu.

55, 22. VI. 1936; 28.

o zákonu, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů (t. 557).

58, 26. VI. 1936; 59.

o zákonu, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (t. 641).

62, 15. X. 1936; 33.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 18.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 942).

103, 10. VI. 1937; 9.

Věcná poznámka:

k vlastní řeči o obraně státu (t. 400); konstatuje, že svými vývody nechtěl se dotknouti kolegyň ve sněmovně.

40, 29. IV. 1936; 102.

Interpelace:

o chování trutnovského okresního úřadu k poslancům a senátorům sudetskoněmecké strany, kteří se účastnili trutnovské slavnosti spolku "Kulturverband",

t. 521/VIII. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 630/X. 62, 15. X. 1936; 4.

o nedostatečné způsobilosti hlasatele pražského německého vysílání,

t. 586/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/III. 68, 1. XII. 1936; 94.

o obmezeních a censuře výstavy sudetskoněmecké strany v Trutnově,

t. 607/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/XIII. 82, 25. II. 1937; 3.

ze okresní úřad v Trutnově zakázal krkonošskou píseň,

t. 607/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/XIV. 82, 25. II. 1937; 3.

o nepřístojném protahování úředních úkonů,

t. 607/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/VII. 78, 11. II. 1937; 6.

že podřízené orgány policie a četnictva bez důvodu zabavily druhé vydání sudetskoněmeckého deníku "Die Zeit", které stát. zastupitelství uvolnilo,

t. 639/V. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XVIII. 80, 18. II. 1937; 4.

pro nedostatečný výkon shromažďovací policie na schůzi pořádané českými národními socialisty na vrchu Zvičíně,

t. 667/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

že se nedbá jazykového zákona při přednáškách o protiletecké ochraně k čsl. státním občanům německé národnosti,

t. 673/XII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/III. 84, 4. III. 1937; 4.

ze se trýznivě provádí kontrola důvěrných schůzí,

t. 678/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXI. 88, 31. III. 1937; 4.

o tajných informacích o sudetskoněmecké straně poskytnutých zahraničním žurnalistům,

t. 691/VI. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 863/III. 96, 27. IV. 1937; 25.

o trestném stíhání Alfreda Stepana z Broumova-Olivětína, protože sklonil státní prapor při poctě padlým ve světové válce,

t. 738/VI. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/IV. 98, 20. V. 1937; 4.

že trutnovský okres. soud porušuje jazykové právo,

t. 847/II. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/XIII. 112, 29. X. 1937; 10.

že četnická stanice v Poříčí postupuje při šetření stranicky,

t. 861/VI. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1075/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

že vrch. strážmistr Donát v místě Peci v Krkonoších, kam přijíždí mnoho cizinců, hrubě ztýral stát. občany německé národnosti,

t. 888/XV. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

o protidemokratických výnosech okres. a stát. policejních úřadů v Mar. Lázních, Plané, Duchcově, Rumburku a Broumově,

t. 888/XXXIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o chování dr. Bešťáka, správce stát. policie v Hostinném, a jeho tlumočníka na schůzi sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, v Hostinném, na které byla sta stát. občanů německé národnosti,

t. 1062/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XIV. 130, 22. II. 1938; 5.

o zprávách Čsl. tiskové kanceláře stranickopoliticky zabarvených,

t. 1115/XIV. 115, 15. XI. 1937; 17.

že se v trutnovském policejním obvodě provozuje v přihlašovacích věcech praxe neodůvodněná zákonem,

t. 1324/IX. 147, 26. IV. 1938; 8.

že se na nástupišti ve Svobodě nad Úpou vybírá na "Národní jednotu severočeskou",

t. 1327/II. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1394/IX. rozesl. 31. VIII. 1938.

že se proti zákonu omezuje vyvěšování stručných, ručně psaných výzev,

t. 1339/V. 148, 10. V. 1938; 6.

aby konečně byla nově uspořádána péče o nezaměstnané,

t. 1354/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že stát. policejní úřad v Trutnově pokračuje v jednostranném provádění censury proti německým periodickým tiskopisům,

t. 1354/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Olomouci (přečiny podle § 14, č. 1, § 14, č. 5 a § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky).

65, 27. XI. 1936; 6.

žádost odvolána. 107, 22. VI. 1937; 5.ISP (příhlásit)