Rudolf Beran

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1954

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERAN Rudolf

IX. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. stál. a parl. úsp. kom. Předsedou parl. úsp. kom. zvolen 8. 5. 1934.

Jmenován předsedou vlády 1. XII. 1938.

156, 13. XII. 1938; 2.

Vzdal se funkce předsedy a členství v parl. úsp. kom. 2. XII. 1938 v důsledku jmenování předsedou vlády.

158, 15. XII. 1938; 3.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 13. III. 1939.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z. a n. o dani z vodní síly, t. 122.

13, 14. XI. 1935; 4.

na změnu ustanovení § 4 vlád. nařízení ze dne 22. III. 1935, č. 48 Sb. z. a n., t. 194.

18, 7. XII. 1935; 31, 42

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na pomoc krajanům postiženým živelními pohromami v r. 1936, t. 458.

47, 26. V. 1936; 5.

na pomoc postiženým povodní na soudním okrese třeboňském, lomnickém a veselském v zemi České, t. 522.

53, 16. VI. 1936; 4.

na pomoc postiženým živelními pohromami na okresích: Hluboká, Trhové Sviny, Králové Hradec, Bydžov, Hořice, Rychnov. n. Kn., Nové Město n. Met., Náchod, Chrudim, Znojmo, Tišnov, Brno-Venkov, Nové Město na Moravě, t. 580.

60, 7. X. 1936; 8.

na reorganisaci hospodářsko-technické služby u politických úřadů, t. 668.

65, 27. XI. 1936; 6.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese horažďovickém, t. 784.

80, 18. II. 1937; 4.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS., t. 801.

83, 26. II. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese jindřicho-hradeckém a strakonickém, t. 949.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice, t. 988.

106, 17. VI. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvku na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

na vydání zákona o provádění soustavné telefonisace venkova, t. 1358.

150, 2. VIII. 1938; 7.

na pomoc postiženým živelními pohromami v roce 1938, t. 1404.

151, 17. XI. 1938; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 34.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 25.ISP (příhlásit)