Ferdinand Benda

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENDA Ferdinand

XVII. voleb. kraj

ČSD-hosp. NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se hospitantem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čsl. strany soc. dem. na Slovensku.

Návrhy iniciativní:

na zařazení města Trenčína do skupiny B činovného, t. 743.

76, 21. I. 1937; 7.

na vydatnou pomoc československým krajanům v zahraničí, t. 839.

88, 31. III. 1937; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích Modra a Ladomirov na vých. Slovensku postiženému zhoubným požárem, t. 1032.

112, 29. X. 1937; 10.

Návrh pozměňovací:

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 95.

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Budapešti dne 14. VI. 1935, se závěrečným protokolem z téhož dne, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. VI. 1935, č. 137 Sb. z. a n.).

14, 15. XI. 1935; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 449.

(dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsaná v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n.)

51, 9. VI. 1936; 11.

doslov 52, 10. VI. 1936; 13.

živn.-obch. výb. zpr. t. 659

(dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. VI. 1935, podepsaná v Praze dne 15. VI. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. VI. 1936, č. 162 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 58.

živn.-obch. výb. zpr. t. 680.

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Guatemalskou, sjednaná výměnou not ze dne 16. a 20. IX. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. X. 1936, č. 266 Sb. z. a.).

78, 11. II. 1937; 11.

živn.-obch. výb. zpr. t. 881

(dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928 a k dodatkové dohodě k této obchodní úmluvě ze dne 12. V. 1933, podepsaná v Praze dne 2. III. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. IV. 1937, č. 54 Sb. z. a n.).

104, 11. VI. 1937; 4, doslov 12.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1274

(obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. XI. 1937 v Praze)

a zpr. t. 1275

(úmluva o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. XI. 1937 v Praze).

143, 29. III. 1938; 9.

doslov 144, 31. III. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr. Trapla ze 14. XI. 1935.

22, 12. XII. 1935; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 34.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

73, 11. XII. 1936; 9.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

81, 19. II. 1937; 3.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

140, 16. III. 1938; 27.ISP (příhlásit)