Eugen de Witte

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

de WITTE Eugen

VII. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp. a zahr.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. XI. 1935; 9-10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. váb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

Prohlášení:

jménem něm. soc. dem. posl. klubu k vládnímu programu, předneseném minist. předsedou J. Malypetrem 18. VI. 1935.

5, 25. VI. 1935; 17.

jménem klubu poslanců něm. soc. dem. o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475) a o prohlášení ministra financí učiněném ve 47. schůzi posl. sněm.

48, 27. V. 1936; 22.

jménem něm. vládních stran, v němž odmítá výtky sudetskoněm. strany proti vládním stranám něm. za rozpravy o státním závěr. účtu za r. 1935 (t. 788).

83, 26. II. 1937; 24,

Řeč v rozpravě:

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsanou v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n. (t. 449).

51, 9. VI. 1936; 19.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 7.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži ze 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

137, 9. III. 1938; 25.

Interpelace:

o nepřípustném zasahování do svobody umělecké činnosti,

t. 675/XVI. 65, 27. XI. 136; 9.

odpov. t. 828/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

o útisku v Karlových Varech,

t. 960/IV. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1081/III. 114, 9. XI. 1937; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Chebu (přečin podle §§ 1 až 3 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 11.ISP (příhlásit)