JUDr. Leon Wolf

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WOLF Leon, Dr.

XIV. voleb. kraj

hosp. Ľud. (PS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. inic., rozp. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na provedení § 134 ústavní listiny, t. 186.

18, 7. XII. 1935; 31.

aby se rychle poskytla pomoc obyvatelům obcí okresu českotěšínského a fryštátského, kteří utrpěli škody živelní pohromou, t. 505.

52, 10. VI. 1936; 3.

Prohlášení:

při projednávání smluv s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) o požadavcích polské menšiny.

143, 29. III. 1938; 20.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetr z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 8.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1935; 37.

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 71.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

37, 23. IV. 1936; 3.

o imunitní věci V. Kopeckého (t. 647).

63, 16. X. 1936; 9.

o státními rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936. (Podal memorandum o situaci polské menšiny sněm. taj. dr Říhovi.)

67, 30. XI. 1936; 36.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

89, 1. IV. 1937; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 54.

Interpelace:

o nespravedlivém přeložení železničního zaměstnance,

t. 44/XXII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 74/XV. 8, 5. XI. 1935; 16.

o likvidaci vkladů československých státních občanů v těšínské městské spořitelně z dob před rozdělením,

t. 44/XXIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/XVI. 8, 5. XI. 1935; 16.

o zabavení časopisu "Dziennik Polski",

t. 63/II. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/III. 26, 23. I. 1936; 4.

o nespravedlivém nakládání s polskými katolickými organisacemi v Třinci,

t. 88/III. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 304/III. 29, 27. II. 1936; 4.

o likvidaci vkladů čs. státních občanů v těšínské městské spořitelně z dob před rozdělením Těšínska a o vkladech v sirotčích pokladnách z té doby,

t. 337/IV. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 578/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

o nemístné konfiskaci článku v časopise "Dziennik Polski",

t. 337/V. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 470/XVII. 49, 4. VI. 1936; 4.

o nespravedlivém zabavení časopisu "Dziennik Polski" ze dne 11. IV. 1936,

t. 446/XVII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 614/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

o nespravedlivém zabavení článku z časopisu "Dziennik Polski",

t. 446/XVIII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 589/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

o nestejném zacházení s polskou národností při stanovení ceny instrukcí o organisaci protiletecké civilní ochrany,

t. 521/II. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 630/XII. 62, 15. X. 1936; 4.

o křivdícím a nespravedlivém překládání železničářů polské národnosti z Těšínska do jiných končin republiky,

t. 586/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/VI. 76, 21. I. 1937; 7.

o propouštění polských dělníků z práce v třineckých hutích,

t. 586/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/V. 76, 21. I. 1937; 7.

o svévolném jednání censury u karvinského okresního policejního komisařství,

t. 586/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 638/VII. 64, 29. X. 1936; 5.

že za obecních voleb byl nespravedlivě zabaven časopis "Robotnik Ślaski",

t. 603/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 772/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

o zneužití při posledních volbách na Těšínsku,

t. 603/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/X. 78, 11. II. 1937; 6.

o neustálém zabavování všech projevů v polském tisku a zvláště v časopise "Dziennik Polski", kritisujícím zacházení českých činitelů s polskou menšinou a stížnosti polského lidu na toto zacházení,

t. 649/III. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 772/V. 78, 11. II. 1937; 6.

že pohraniční strážník Josef Dostalik zabil Jindřicha Musiolka z Fryštátu,

t. 649/VII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 772/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

že v č. 41 časopisu "Robotnik Ślaski" ze dne 10. X. 1936 byl zabaven článek o zastřelení chlapce,

t. 683/VI. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 842/X. 88, 31. III. 1937; 4.

o zabavení čísla 175 časopisu "Dziennik Polski" ze dne 18. IX. 1936,

t. 683/VII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 805/XIII. 86, 11. III. 1937; 4.

že Josef Krzystek byl přeložen do výslužby,

t. 735/XIV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/II. 98, 20. V. 1937; 4.

že se opatřeními karvinského okresního policejního komisařství zneužívá státní hymny,

t. 735/XV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/XI. 98, 20. V. 1937; 4.

jak zachází policejní úřad v Čes. Těšíně s časopisem "Dziennik Polski" a o zabavení tohoto časopisu,

t. 735/XVI. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/XII. 98, 20. V. 1937; 4.

ze se ve správním řízení ukládají drakonické texty,

t. 766/I. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/IX. 100, 3. VI. 1937; 4.

o nespravedlivém a neodůvodněném zabavení časopisu "Dziennik Polski",

t. 1080/IX. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1243/IX. 133, 25. II. 1938; 19.

o omezování svobody slova při obraně polské državy,

t. 1152/VII. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1288/III. 145, 5. IV. 1938; 4.

o zabavování článků v polském tisku, které ukazují na žalostný stav polské menšiny na Těšínsku,

t. 1152/VIII. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1288/III. 145, 5. IV. 1938; 4.

o zabaveních časopisu "Dziennik Polski",

t. 1222/I. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nespravedlivém jednání censury v Českém Těšíně,

t. 1222/IX. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že policejní censura v Čes. Těšíně stále zabavuje "Dziennik Polski",

t. 1250/VII. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1385/VIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o neodůvodněném zabavení časopisu "Dziennik Polski",

t. 1250/VIII. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1385/VIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o jednání zprostředkovatelny práce v. Novém Bohumíně,

t. 1265/IX. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1385/X. rozesl. 31. VIII. 1938. o stranickém jednání velitele četnické stanice v Třinci,

t. 1342/I. 148, 10. V. 1938; 6.

o neodpovědném postupu policie a četnictva na Těšínsku proti Svazu Poláků v Československu,

t. 1344/IV. 149, 12. V. 1938; 41.

o nepromyšleném zabavování časopisu "Dziennik Polski",

t. 1354/XVI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nesnesitelném jednání státní policie v Českém Těšíně,

t. 1405/X. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádost ve věcech imunity:

aby proti posl. V. Kopeckému zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivé výroky.

57, 25. VI. 1936; 83.

zpr. t. 647; zprav. J. Lichner; posl. V. Kopeckému udělena veřejná důtka.

63, 16. X. 1936; 10.ISP (příhlásit)