Ludwig Wagner

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WAGNER Ludwig

IX. voleb. kraj

SdP, mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Vystoupil z klubu poslanců sudetskoněmecké strany 3. XII. 1937.

123, 9. XII. 1937; 3.

Vzdal se posl. mandátu 8. IV. 1938 s platností od 1. V. 1938.

147, 26. IV. 1938; 6.

Po něm nastoupil Josef Kürbel,

Návrh iniciativní:

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím Něm. Benešovu, Valtéřovu a Hartunkovu v okr. Nové Hrady, poškozeným bouří dne 5. V. 1937, t. 920.

100, 3. VI. 1937; 4.

Interpelace:

o poštovních poměrech ve Stráži v okr. přimdském,

t. 263/XII. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 392/VI. 36, 21. IV. 1936; 5.

že kaplický okresní úřad proti zákonu zrušil shromažďovací svobodu a stranicky postupuje proti sudetskoněmecké straně,

t. 291/VII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 470/XV. 49, 4. VI. 1936; 4.

o nešvarech u poštovního úřadu v Hůrkách,

t. 330/X. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/VIII. 55, 22. VI. 1936; 4.

o nezákonitém jednání zástupce prachatického okresního úřadu dr Buriana na veřejné schůzi sudetskoněmecké strany v Dolní Sněžné,

t. 330/XII. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/XI. 55, 22. VI. 1936; 4

o jazykové praxi plzeňského ředitelství státních drah, která se příčí a odporuje nalézací praxi nejvyššího správního soudu,

t. 523/VI. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 636/I. 62, 15. X. 1936; 4.

že pražský zemský úřad vadně vykonává dozorčí moc nad protizákonným jazykovým postupem prachatického okresního úřadu,

t. 672/XVIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XVIII. 86, 11. III. 1937; 4.

o svévolném rozpuštění schůze v Hodějovicích,

t. 694/XXIII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XXV. 91, 9. IV. 1937; 3.

o těžké křivdě způsobené zubním technikům výnosem,

t. 694/XXVI. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 845/XVI. 88, 31. III. 1937; 4.

o nepatřičném chování orgánů finanční stráže v Dlouhém Boru,

t. 799/V. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XX. 110, 26. VI. 1937; 3.

že prachatický okres. soud neustále porušuje jazykové právo,

t. 799/XI. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/III. 112, 29. X. 1937; 10.

o služebních poklescích staničního velitele strážmistra Hajného z četnické stanice ve Ferchenhaidu v soud. okrese vimperském,

t. 799/XIV. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XII. 110, 26. VI. 1937; 3.

že vimperská lesní správa z politických důvodů odepřela přijmouti lesního dělníka,

t. 847/X. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XV. 110, 26. VI. 1937; 3.

o nedostatečné služební kvalifikaci úředníků stát. policejního úřadu v Prachaticích,

t. 960/VI. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

že komisař okres. polit. správy nyní policejní komisař dr Kukačka z Kaplic, bez důvodu obmezoval shromažďovací svobodu,

t. 996/VIII. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

že Ant. Švelch, orgán expositury stát. policie ve Volarech, ztýral státního občana,

t. 1080/V. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1257/V. 136, 8. III. 1938; 43.ISP (příhlásit)