Josef Tykal

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TYKAL Josef

IV. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), tech.-doprav. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v obcích Obříství, Byškovice, Horňátky, Libyši, Kopeč v okrese mělnickém, t. 25.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

živn.-obch. zpr. t. 975

(III. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. III. 1927, podepsaný v Praze dne 17. IV. 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. IV. 1937, č. 58 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 14.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1186

(zákon o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech).

128, 17. XII. 1937; 19.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 82.

o zákonu o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank (t. 1315).

147, 26. IV. 1938; 19.ISP (příhlásit)