Teodor Turček

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TURČEK Teodor

XV. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na změnu nynější úřední praxe v posuzování nároku na důchod předků podle zákona č. 142/1920 Sb. z. a n. ve prospěch válečných poškozenců, t. 146.

15, 4. XII. 1935; 9.

na změnu zákona ze dne 29. III. 1935, č. 63 Sb. z. a n., o vyvlastňování na účely obrany státu, t. 1278.

145, 5. IV. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 50.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 15.

o zákonu, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. VI. 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (t. 1194).

128, 17. XII. 1937; 31.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

140, 16. III. 1938; 17.

Interpelace:

ve věci přehmatů revisorů čs. obilní společnosti při revisích u malomlynářů na Slovensku,

t. 4244/X. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/I. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci schválení kupní předávací smlouvy Aloisu Bednárovi z Hor. Štitár ministerstvem zemědělství,

t. 424/XI. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

pro urážení národnosti návěstním mistrem Leopoldem Mrázkem ve stanici v Leopoldově,

t. 566/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 636/VI. 62, 15. X. 1936; 4.

ve věci přeměny lesní kultury na velkostatku dr Viliama Erdödyho v okr. hlohoveckém,

t. 769/VI. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 946/XV. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci přídělu lesa pozemkovou reformou na velkostatku Hlohovec v kat. území Bojničky v revíru Mladý Háj,

t. 827/II. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o využitkování dobromyslnosti a o hmotném poškozování lidí "Záchranou existencí",

t. 1216/XIV. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1370/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nátlaku na drobné přídělce při provádění přeměny lesní kultury v Bojničkách, okr. Hlohovec,

t. 1216/XV. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1370/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o vedení Čs. obilní společnosti, která rolníky poškozuje při prodeji ječmene a podvrací důvěryhodnost vyhlášky Čs. o. s.,

t. 1220/IV. 130, 22. II. 1938; 5.

o schválení kupní smlouvy odprodeje biksárdského lesa na velkostatku Zichy v území katastrální obce Biksárd (okr. Trnava) a o povolení mimořádné těžby dříví v tomto lese.

t. 1292/VI. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1382/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Nitře. (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

17, 6. XII. 1935; 3.

žádost odvolána následkem amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

kraj. soud v Nitře (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 11.

v důsledku amnestie presidenta republiky

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 9.

kraj. soud v Báňské Bystřici (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a 3 zákona na ochranu republiky).

116, 27. XI. 1937; 5.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 9.

kraj. soud v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky).

129, 27. I. 1938; 8.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 9.

kraj. soud v Nitře

(přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky).

129, 27. I. 1938; 8.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 9.

okr. soud v Topolčanech (přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

151, 17. XI. 1938; 11.ISP (příhlásit)