Matěj Trnka

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TRNKA Matěj

IX. voleb. kraj

F-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

159, 16. XII. 1938; 9.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu obcí Dunovice, Netonice, Drahonice, Radějovice a Cehnice, t. 957.

102, 8. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 3.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 39.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

82, 25. II. 1937; 45.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 40.

Interpelace:

o dodatečné parcelaci a přídělu zemědělské půdy do pachtu drobným zemědělcům,

t. 469/IX. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 614/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Písku (přestupek § 2 a § 19 zákona o právu shromažďovacím).

8, 5. XI. 1935; 17.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

25, 21. I. 1936; 10.ISP (příhlásit)