Ervín Tichý

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TICHÝ Ervín

XIV. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. in., rozp., soc.-pol. a techn.-doprav.

Zvolen pořadatelem posl. sněm. za zemřelého V. Polívku.

149, 12. V. 1938; 41.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání vládního nařízení na základě zák. č. 103 Sb. z. a n. ze dne 24. VI. 1926, § 142, pokud se týče započtení doby pro postup do vyšších požitků, t. 399.

37, 23. IV. 1936; 26.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích na Vsetínsku, postiženému živelní pohromou, t. 499.

51, 9. VI. 1936; 3.

na poskytnutí pomoci krajům údolí řeky Odry a potoka Věličky v okr. Hranice, t. 855.

90, 8. IV. 1937; 3.

aby byla ihned poskytnuta finanční podpora občanům města Slezské Ostravy, postiženým povodní dne 13. IX. 1937, t. 1093.

114, 9. XI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v povodí řeky Bečvy na Valašsku, t. 1101.

114, 9. XI. 1937; 5.

na změnu zákona ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. 1138.

116, 27. XI. 1937; 5.

Zpravodajem:

techn.-doprav výb. zpr. t. 314

(zákon o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem).

31, 5. III. 11936; 16, doslov 21.

soc.-pol. výb. zpr. t. 698

(zákon o drahách, železniční zákon).

72, 10. XII. 1936; 14.

doslov 75, 17. XII. 1936; 49.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 943

(zákon o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů).

103, 10. VI. 1937; 20.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hosp., dopr. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 100.

Interpelace:

ve věci zestátnění studénsko-štramberské místní dráhy,

t. 88/IX. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/X. 29, 27. II. 1936; 4.

v záležitosti ponechání personálních opatření, provedených "Zemskou správní komisí pro Slezsko", do konce r. 1928,

t. 119/V. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XIX. 29, 27. II. 1936; 4.

v záležitosti přiznání služebního příplatku pro hlavní trati v úseku trati Hranice-Vsetín-Bylnice,

t. 119/VIII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 274/X. 27, 18. II. 1936; 6.

ve věci upravení služební doby kategoriím exekutivní služby,

t. 133/IX. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/XVIII. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci hořících "hald" v ostravsko-karvinském uhelném revíru,

t. 305/VI. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 578/I. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci využití záložních sil na kapitole XII,

t. 305/XV. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 470/V. 49, 4. VI. 1936; 4.

ve věci reaktivace pomocných zaměstnanců,

t. 362/I. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 504/VII. 55, 22. VI. 1936; 4.

ve věci snížení nájemného naturálních bytů,

t. 362/II. 35, 26. III. 1936; 10. I

odpov. t. 547/XIV. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci lepšího vlakového spojení severovýchodní Moravy a Slezska s Brnem, jakožto hlav. městem země Moravskoslezské,

t. 395/IV. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 602/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci rušení autobusových linek ČSD,

t. 430/XIII. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci uspořádání poměrů na státním dole Václav v Porubě u Orlové,

t. 667/X. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/XIX. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci bezdůvodné konfiskace časopisu "Obrana pensistů", č. 4, ročník XIV., ze dne 20. II. 1937,

t. 843/IX. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 903/XII. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci přeřadění obce Petrovice u Bohumína do skupiny C činovného,

t. 853/XIX. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1081/VIII. 114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci provedení personálních a technických disposic za účelem zdolání zvýšen ho provozu u ČSD,

t. 874/IX. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1047/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci úpravy úrazového pojištění na Hlučínsku,

t. 924/X. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1081/XX. 114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci ustanovování zaměstnanců čs. státních drah restringovaných podle zákona č. 286/24,

t. 996/V. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1092/XII. 115, 15. XI. 1937; 3.

ve věci incidentů 30. IV. 1938 a 1. V. 1938 v Opavě,

t. 1347/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)