JUDr. Mikuláš Pružinský

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PRUŽINSKÝ Mikuláš, Dr.

XIX. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. parl. úsp. kom., rozp., ústav.-práv. a živn.-obch.

Jmenován ministrem pro Slovensko 20. I. 939.

Zproštěn úřadu ministra 9. III. 1939.

Návrh pozměňovací:

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 242), o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 249).

24, 20. XII. 1935; 16.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

36, 21. IV. 1936; 8.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 5.

o zákonu o nové úpravě československé měny (t. 635) a o prohlášení ministra financí dr Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 15.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

88, 31. III. 1937; 23.

o zákonu o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (t. 850).

94, 22. IV. 1937; 13.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

125, 14. XII. 1937; 39.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 6.

o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938 a o úst. zákonu o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací (t. 1438).

157, 14. XII. 1938; 6.

Interpelace:

ve věci kočujících živnostníků (sklářů) ze Slovenska,

t. 469/V. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 630/I. 62, 15. X. 1936; 4.

v záležitosti potomstva starostů z obce Stankovany, okr. Ružomberok, Slovensko,

t. 613/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/III. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci jednání kontrolních orgánů ministerstva vnitra na Slovensku.

t. 769/VII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 863/VIII. 96, 27. IV. 1937; 25.ISP (příhlásit)