Vladimír Polívka

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POLÍVKA Vladimír

XVIII. voleb. kraj

ČNS

Slib vykonal 1, 8. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. in.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 6.

Zemřel 3. IV. 1938; po něm nastoupil Klajban Frant.

145, 5. IV. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytování pomoci krajům postiženým katastrofální bouřkou dne 12. VI. 1935, zvláště Bardejovu, Slov. Rasalvicím, Kurímu a Kežmaroku, t. 11.

4, 24. VI. 1935; 4.

na poskytnutí vydatné pomoci pohořelým obce Budiné, okres Lučenec, t. 92.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí pomoci středoslovenskému kraji, postiženému náhlými zátopami, t. 835.

86, 11. III. 1937; 4.

na vydatnou pomoc československým krajanům v zahraničí, t. 839.

88, 31. III. 1937; 4.

na poskytnutí pomoci krajům východoslovenským postiženým katastrofálními povodněmi, t. 856.

90, 8. IV. 1937; 3.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích Modra a Ladomirov na vých. Slovensku postiženému zhoubným požárem, t. 1032.

112, 29. X. 1937; 10.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 34.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 60.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 29.

o zákonu o drahách (železniční zákon), t. 698.

74, 15. XII. 1936; 12.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 17.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o stát. rafinerii v Podbrezové.

132, 23. II. 1938; 30.

Interpelace:

ve věci chování se maďarských úřadů proti našim občanům,

t. 8/I. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/II. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci překládání německých učitelů na školy německé na Slovensku,

t. 8/II. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/V. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci chování se prof. Germuška a Trnovského ze stát. reál. gymnasia v Prešově při oslavě státního svátku 28. X.,

t. 88/XVIII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 274/IV. 27, 18. II. 1936; 6.

ve věci zřízení státních mateřských škol v pohraničí čsl. maďar.,

t. 133/VII. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 353/II. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci zřízení slovenského gymnasia v Komárně,

t. 133/VIII. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 358/II. 35, 26. III. 1936; 5.

ve věci stát. ústavu pro hluchoněmé v Jelšavě,

t. 185/III. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 284/V. 27, 18. II. 1936; 6.

ve věci rychlejšího postupu ve vybudování silničních spojů na Slovensku,

t. 185/IV. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 340/VII. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci výstavby železnice Muráň-Červená Skála,

t. 185/V. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 378/IV. 36, 21. IV. 1936; 5.

ve věci učitelů, správců škol, ředitelů a školních inspektorů a profesorů, přidělených školním úřadům na Slovensku,

t. 341/XII. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/XII. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci elektrisace trati B. Bystrica-Diviaky,

t. 362/IV. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 447/XI. 47, 26. V. 1936; 5.

ve věci výstavby a vyúčtování ř. k. školy v Šávolu, okres Lučenec,

t. 388/II. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 589/II. 60, 7. X. 1936; 8.

o přídělové ceně a nedoplatcích přídělců v Sl. Mederu,

t. 683/XVII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/VIII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o odměnách předsedům rozhodčích soudů,

t. 683/XVIII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 845/XX. 88, 31. III. 1937; 4.

pro železniční katastrofu u Šaly nad Váhom,

t. 683/XIX. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 828/X. 88, 31. III. 1937; 4.

o státní podpoře na lidovýchovnou činnost,

t. 683/XXI. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 842/XXX. 88, 31. III. 1937; 4.

pro výstavbu stát. čsl. reál. gymnasia v Nitře,

t. 683/XXII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 828/XVI. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci poměrů v samosprávě v Plešivci,

t. 804/X. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/III. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci případu výtržností při slovenských bohoslužbách v Takšoni,

t. 804/XI. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/VII. 112, 29. X. 1937; 10.

v otázce poměrů v okr. spišskostaroveském na Slovensku,

t. 804/XV. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci zřízení obchodní akademie v Humenném,

t. 827/V. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/III. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci rozdělování potravních poukázek v okr. revúckém,

t. 827/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci politického teroru v slovenské obci Velké Krškany,

t. 827/VII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/XI. 112, 29. X. 1937; 10.

o vystupování funkcionářů řím.-kat. církve ve Vrútkách proti Sokolu a nedovolené agitaci mezi mládeží,

t. 827/X. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/V. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci zřízení slovenských poboček při stát. maďarském ref. gymnasiu v Šahách,

t. 827/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/IX. 112, 29. X. 1937; 10.

v otázce blahovolného poskytování subvencí v okr. sobraneckém,

t. 827/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/X. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci zastávky v obci Predajná na trati B. Bystrica-Brezno,

t. 827/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/XI. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci zřízení stát. reál. gymnasia v Šale n. Váhem,

t. 843/I. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 23/XIII. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci vybudování budovy pro poštovní úřad ve Zvoleni,

t. 853/XVIII. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 916/V. 100, 3. VII. 1937; 4.

ve věci naléhavých investic železničních na Slovensku,

t. 853/XX. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1023/XVII. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci přiznání a výplaty odměny za mimořádný výkon zaměstnanců stát. nemocnice v Žilině,

t. 858/III. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1045/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

v záležitosti vyúčtování příspěvku na stavbu sokolovny v Trenčanské Teplé,

t. 874/X. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 992/XI. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci naléhavé přístavby budovy stát. čsl. reál. gymnasia v Levicích,

t. 888/I. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci zřízení střední školy v Bardejově,

t. 888/II. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci absolventů stát. odborné kovodělné školy zaměstnaných v Podbrezové,

t. 924/VII. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1081/X. 114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci zpronevěry na obecním úřadu ve Stratené,

t. 982/I. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1070/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci odprodeje půdy z velkostatku dr E. V. Erdödyho v Hlohovci,

t. 982/II. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci nezákonného postupu okres. hejtmana v Sobrancích,

t. 982/III. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/XII. 114, 9. XI. 1937; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti).

143, 29. III. 1938; 24.ISP (příhlásit)