Jan Pekárek

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PEKÁREK Jan

II. voleb. kraj

Ž - NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br. a im.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů, t. 47.

8, 5. XI. 1935; 16.

na vydání zákona, kterým se zřizuje "Ústřední ústav výzkumný pro obranu státu a podporu jeho hospodářského rozvoje", t. 270.

27, 18. II. 1936; 6.

na vypsání státní losové výpůjčky pro brannost a zdraví mládeže, t. 1005.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvku na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

na pomoc postiženým živelními pohromami v roce 1938, t. 1404.

151, 17. XI. 1938; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Návrhy resoluční:

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 49.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců čsl. živn. obch. strany středostavovské o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475), a o prohlášení ministra financí učiněném ve 47. schůzi posl. sněm.

48, 27. V. 1936; 22.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 24.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 37.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 219 (im. dr F. Novotného).

26, 23. I. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 173 (im. A. Bródyho).

27, 18. II. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 174 (im. F. Hollube).

28, 20. II. 1936; 54.

im. výb. zpr. t. 176 (im. J. Švermy).

28, 20. II. 1936; 55.

im. výb. zpr. t. 312 (im. A. Šaláta).

38, 24. IV. 1936; 6.

bran. výb. zpr. t. 394 (zákon, jímž se mění a doplňují zákon na ochranu republiky).

39, 28. IV. 1936; 6.

doslov 41, 30. IV. 1936; 7.

im. výb. zpr. t. 717 (im. J. Esterházyho).

75, 17. XII. 1936; 71.

im. výb. zpr. t. 460 (im. R. Knorreho).

76, 21. I. 1937; 26.

im. výb. zpr. t. 823 (im. R. Appelta).

97, 13. V. 1937; 8.

im. výb. zpr. t. 869 (im. J. Sedláčka).

107, 22. VI. 1937; 9.

im. výb. zpr. t. 870 (im. P. Židovského).

107, 22. VI. 1937; 9.

im. výb. zpr. t. 871 (im. J. Sedláčka).

107, 22. VI. 1937; 10,ISP (příhlásit)