JUDr. Josef Patejdl

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PATEJDL Josef, Dr.

I. B voleb. kraj

ČNS - NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., parl. úsp. kom., rozp., stál. (náhr. a člen) a ústav.-práv.

Vystoupil z klubu poslanců čsl. strany nár. soc. 30. XI. 1938 a stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS., t. 801.

83, 26. II. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvku na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

na pomoc postiženým živelními pohromami v roce 1938, t. 1404.

151, 17. XI. 1938; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

Návrh resoluční:

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 29.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 250

(zákon o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi).

24, 20. XII. 1935; 23, doslov 25

úst. práv. výb. zpr. t. 834 (za dr J. Stránského)

(zákon, kterým se upravuje jednání ve společ. poradách výborů posl. sněm. a senátu)

87, 12. III. 1937; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

18, 7. XII. 1935; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

67, 30. XI. 1936; 32.

Interpelace:

o dalším provádění pozemkové reformy,

t. 522/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/I. 78, 11. II. 1937; 6.

že se neprovádí článek L bankovního zákona č. 54 Sb. z. a n. ze dne 21. IV. 1932,

t. 683/XX. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 863/XII. 96, 27. IV. 1937; 25.

pro nerespektování zákonů a nařízení tiskovým odborem presidia ministerské rady a čsl. tiskovou kanceláří,

t. 1430/I. 151, 17. XI. 1938; 10.ISP (příhlásit)