Josef Kürbel

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÜRBEL Josef

IX. voleb. kraj

SdP

Nastoupil na místo Lud. Wagnera, který se vzdal mandátu.

Slib vykonal 150, 2. VIII. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.ISP (příhlásit)