Lothar Kunz

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUNZ Lothar

XII. voleb. kraj

LW-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl člen m výb. rozp., soc.-pol., ústav. práv., zásob. a zeměd.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 6.

Po splynutí strany něm. zemědělců se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byla ihned provedena nouzová opatření a aby byly severomoravské a slezské okresy zařazeny do nouzového území, poněvadž byly katastrofálně poškozeny všechny ozimy a krmiva., t. 900.

97, 13. V. 1937; 4.

aby byla zahájena opatření ke zmenšení škod, které povstaly přezimováním ozimého žita, zvláště na severní Moravě a ve Slezsku, t. 991.

106, 17. VI. 1937; 3.

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 2. VI. 1937; 5.

o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho, t. 1015.

108, 24. VI. 1937; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Návrhy resoluční:

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 29.

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 32.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

30, 28. II. 1936; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 37.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 81.

Interpelace:

o zamýšlených zákonitých opatřeních vlády k zajištění nároků pojištěnců vídeňské životní pojišťovací společnosti Fénix, ředitelství pro Československou republiku v Praze, a k zajištění existence zaměstnanců této pojišťovny,

t. 711/IX. 74, 15. XII. 1936; 3.

že stát. policie v Bruntále porušila listovní tajemství,

t. 1361/XV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Olomouci (přestupek podle § 2 zákona na ochranu cti)

105, 15. VI. 1937; 3.ISP (příhlásit)