PhDr. Chaim Kugel

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUGEL Chaim, Dr.

XXII. voleb. kraj

hosp. ČSD (Žid. str.)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. kult.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 10. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 676.

(zákon, jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské).

76, 21. I. 1937; 10.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 46.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 66.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

105, 15. VI. 1937; 23.ISP (příhlásit)