Felix Kučera

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUČERA Felix

XIV. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu v obcích Valašská Polanka, Zděchov, Leskovec a Lužná, okr. Vsetín, t. 532.

55, 22. VI. 1936; 4.

na pomoc postiženým živelní pohromou v obci Košátce, okr. Nový Jičín, t. 838.

87, 12. III. 1937; 4.

Interpelace:

ve věci nemocenského, invalidního a starobního pojištění samostatně hospodařících,

t. 185/VIII. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 298/XXIII.ISP (příhlásit)