PhDr. Jan Kozák

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1974

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOZÁK Jan, B., Dr.

II. voleb. kraj

ČNS - NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., kult., techn.-doprav., ústav.-práv. a zahr.

Vystoupil z klubů poslanců čsl. strany nár. soc. 30. XI. 1938.

156, 13. XII. 1938; 3.

Stal se členem klubu posl. NSP.

Návrhy iniciativní:

na úpravu některých právních poměrů asistentů vysokých škol, t. 254.

25, 2. I. 1936; 9.

Návrh resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 417

(návrh posl. dr Kozáka, Jaši dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška a Kirpálové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů.)

42, 7. V. 1936; 10.

doslov 43, 8. V. 1936; 10, 15.

zahr. výb. zpr. t. 778

dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. III. 1931, č. 79 Sb. z. a n., k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, č. 163 Sb. z. a n. z r. 1929, sjednaná výměnou not ze dne 10. XI. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. XII. 1936, č. 309 Sb. z. a n.)

87, 12. III. 1937; 5.

zahr. výb. zpr. t. 975

(III. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. III. 1927, podepsaný v Praze dne 17. IV. 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. IV. 1937, č. 58 Sb. z. a n.)

112, 29. X. 1937; 15.

zahr. výb. zpr. t. 1195

(Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. I. 1912, vyhlášená pod čís. 159 Sb. z. a n. z r. 1922, Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. II. 1925, vyhlášená pod čís. 147 Sb. z. a n. z r. 1927, a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. VII. 1931, vyhlášená pod čís. 173 Sb. z. a n. z r. 1933 (opiový zákon).

129, 27. I. 1938; 10, doslov 21.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 1192

(dohoda, sjednaná v Praze dne 4. VI. 1935 o zrušení čl. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 14. XI. 1928, č. 163 Sb. z. a n. z r. 1929 a o zrušení ustanovení k čl. 1, bod 4, k čl. 1 a 2 a k čl. 4 závěrečného protokolu k této smlouvě.)

148, 10. V. 1938; 8.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců čsl. strany nár. socialistické o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech, (t. 435).

47, 26. V. 1936; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 50.ISP (příhlásit)