Václav Kopecký

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOPECKÝ Václav

I. B voleb. kraj

K

Slib vykonal 27, 18. II. 1936; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., rozp., ústav.-práv. a zahr.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

podle § 22 odst. 2 jedn. řádu posl. sněmovny NSRČ na zřízení 24členného vyšetřovacího výboru pro německé oblasti, t. 1353.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Návrh pozměňovací:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 27.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 62.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290); mluví též o amnestii komunistických poslanců.

28, 20. II. 1936; 7.

o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475) a o prohlášení ministra financí, učiněném ve 47. schůzi posl. sněm.; mluví též o tragedii na řece Dyji.

48, 27. V. 1936; 15.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsané v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n., (t. 449); mluví též o poměrech ve Francii.

52, 10. VI. 1936; 5.

o vlastní imunitní věci (t. 647).

63, 16. X. 1936; 6.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788); mluví též o německé propagandě.

80, 18. II. 1937; 40.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit. a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 28.

o opiovém zákoně (t. 1195); mluví též o novoročním projevu posl. Berana v Praze v Lucerně.

129, 27. I. 1938; 18.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

136, 8. III. 1938; 11.

Věcná poznámka:

za rozpravy o t. 794, v níž jménem klubu komunistických poslanců prohlašuje, že budou hlasovati pro osnovu o zvýšení počtu branců.

82, 25. II. 1937; 18.

Interpelace:

o manipulacích s obecními penězi a stravovacími lístky v Kosmonosích,

t. 603/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci španělských emigrantů,

t. 924/III. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1081/XIX. 114, 9. XI. 1937; 5.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost posl. Sidora a dr Wolfa, aby proti posl. Kopeckému zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivé výroky, jichž proti posl. Sidorovi použil v 56. schůzi posl. sněmovny a proti posl. dr Wolfovi ve schůzi zahraničního výboru dne 17. VI. 1936.

57, 25. VI. 1936; 83.

zpr. t. 647 a 648; zprav. J. Lichner;

udělena veřejná důtka 63, 16. X. 1936; 10.

okr. soud trest. v Praze (přestupek podle § 314 tr. z.).

130, 22. II. 1938; 5.

Volán k pořádku:

41, 30. IV. 1936; 17.ISP (příhlásit)