Josef Kočandrle

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOČANDRLE Josef

VIII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. NJ,

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým v povodí západočeských řek Radbuzy a Úhlavy a v pokračování Mže-Berounky v obvodu politických okresů: Domažlice, Horšův Týn, Stříbro, Klatovy, Přeštice, Plzeň a Rokycany, t. 514.

53, 16. VI. 1936; 4.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě, t. 1006.

107, 22. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 16.

Interpelace:

v záležitosti nesprávného jednání úředních orgánů veterinářských města Plzně, jakož i prodeje zdechlých bagounů, jich převážení z pohodnice do továrny na tuky a nešetření platných nařízení bezpečnostních,

t. 629/VII. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 768/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.ISP (příhlásit)