Richard Knorre

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KNORRE Richard

XII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., rozp., soc.-pol., ústav.-práv. a zásob.

Jeho mandát zanikl podle patření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují někt. ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n., (t. 357).

32, 17. III. 1936; 21.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 39.

Interpelace:

o propuštění dělníka z práce na stavbě silnice,

t. 147/V. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 358/VI. 35, 26. III. 1936; 5.

o nespravedlivém složení lanškrounské sociální komise,

t. 263/VII. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 425/VII. 44, 14. V. 1936; 4.

že bruntálský okresní úřad porušil shromažďovací svobodu zakázav schůze sudetskoněmecké strany v Andělské Hoře a Nových Heřminovech, a že omezil ústavně zaručenou činnost posl. R. Knorreho,

t. 282/VIII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/IV. 47, 26. V. 1936; 5.

o vážném přehmatu lesního hajného Dudka v Raškově, okres Moravský Šumperk,

t. 603/XXVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 1032/IV. 112, 29. X. 1937; 10.

že brněnský lesní úřad v případě Josefa Klimenta nedbal jazykového zákona,

t. 655/XII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXVI. 80, 18. II. 1937; 4.

že brněnský okresní úřad dále nezachovává jazykového zákona,

t. 655/XIII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXV. 80, 18. II. 1937; 4.

že brněnský zemský úřad jednojazyčnými českými tiskopisy stále porušuje jazykový zákon,

t. 664/IX. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XVI. 86, 11. III. 1937; 4.

o závažných vadách při doručování pošty v Horních Habarticích,

t. 667/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/III. 86, 11. III. 1937; 4.

o křiklavém časovém nepoměru českého a německého vysílání v československém rozhlase,

t. 672/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/IV. 86, 11. III. 1937; 4.

o protizákonných nešvarech na železniční trati z Valšova do Rýmařova,

t. 675/XII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/II. 88, 31. III. 1937; 4.

o neodůvodněném rozpuštění schůze při zmínce o úbytku porodů,

t. 694/XXVII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 845/XVII. 88, 31. III. 1937; 4.

že poštovní úřad I (hlavní pošta) v Opavě porušil jazykový zákon,

t. 769/XIV. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 848/XXVIII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o služebních poklescích orgánů mikulovického celního úřadu,

t. 847/I. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/IV. 112, 29. X. 1937; 10.

o odnárodňovací činnosti Národní jednoty,

t. 902/XI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1076/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgán stát. policejního úřadu v Bruntále proti zákonu zabavil odznak sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein,

t. 911/XII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že se u úřednictva poštovního úřadu v Králíkách protiústavně nadržuje českému živlu,

t. 1039/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1109/X. 116, 27. XI. 1937; 5.

o protiústavní odnárodňovací činnosti Národní jednoty,

t. 1039/XVI. 112, 29. X. 137; 11.

odpov. t. 1185/IV. 129, 27. I. 1938; 8.

že podřízené úřady min. železnic a min. pošt a telegrafů porušují jazyková práva,

t. 1069/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1247/I. 136, 8. III. 1938; 3.

o jazykových nepřístojnostech u poštovního úřadu I (hlavní pošta) v Opavě,

t. 1122/V. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1267/V. 142, 18. III. 1938; 33.

o úřadování berní správy ve Frývaldově, které odporuje zákonům a nařízením,

t. 1324/V. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1396/III. rozesl. 31. VIII. 1938.

že se na žáky obecné a měšťanské školy v Javorníku činí nátlak, aby kupovali výtisky branného kalendáře na r. 1938, kterým nerozumějí,

t. 1354/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o ztýrání Gerharda Knappa na četnické stanici v Hanušovicích,

t. 1366/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud ve Frývaldově (přestupek urážky na cti podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

36, 21. IV. 1936; 6.

zpr. t. 460; zprav. J. Pekárek; vydán.

76, 21. I. 1937; 26.

kraj. soud v Klatovech (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

92, 15. IV. 1937; 3.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

kraj. soud v Opavě

(přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

147, 26. IV. 1938; 8.ISP (příhlásit)