Gustav Knöchel

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KNÖCHEL Gustav

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. in., techn.-doprav. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obyvatelům obcí Okna, Ždírec, Luka, Kruh a Žďár v okrese dubském v severních Čechách, kteří byli dne 27. V. 1936 těžce postiženi krupobitím, t. 516.

53, 16. VI. 1936; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 44.

Návrh resoluční:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 66.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698); mluví též o řeči min. Zajička v klubu Přítomnost v Praze.

74, 15. XII. 1936; 18.

Interpelace:

o špatném stavu vedlejších cest v politickém okrese dubském, zvláště cesty ze Štětí do Hoštky,

t. 673/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/II. 88, 31. III. 1937; 4.

o národnostním složení ústřední železniční rady,

t. 673/VIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 848/III. 91, 9. IV. 1937; 3.

že se nebéře zřetel na německé šoféry na státních a autobusových tratích,

t. 694/XXV. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XVIII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o přehmatu zástupce vlády dr Ječmínka z rumburské odbočky státní policie,

t. 738/I. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/II. 98, 20. V. 1937; 4.

že státní zprostředkovatelna práce u firmy Eckstein a spol. v Nýrsku byla zadána Mezinárodnímu svazu kovodělníků,

t. 766/II. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 925/XXII. 104, 11. VI. 1937; 4.

o nedostatečných bezpečnostních opatřeních na železničních přejezdech,

t. 790/XVIII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 983/XVII. 110, 26. VI. 1937; 3.

o českém výhradném hospodaření v oboru nádražní reklamy, které provozuje firma "Magistrála",

t. 799/XII. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/I. 112, 29. X. 1937; 10.

o. zákazu knihy Antonína knížete Rohana "Osudné hodiny Evropy",

t. 861/XIII. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1041/IX. 112, 29. X. 1937; 10.

že zástupce českolipské stát. policie dr Suschitzky zakázal nositi košile a čepice pořadatelům na shromážděních sudetskoněmecké strany,

t. 861/XVII. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XXIV. 112, 29. X. 1937; 10.

o národnostním složení ústřední železniční rady,

t. 902/XX. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

že se nebéře zřetel na německé šoféry na autobusových tratích státní železniční správy,

t. 902/XXI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o služebních přehmatech zaměstnance Kafky od pohraničního celního úřadu v Horním Jindřichově,

t. 982/X. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11

o přehmatu zástupce vlády dr Ječmínka z rumburské odbočky státní policie,

t. 1039/X. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/VI. 129, 27. I. 1938; 8.

aby byla uznána platnost jízdenek čsl. stát. drah na autobusech čsl. stát. drah, a to na náhradních tratích, na nichž jezdí státní autobusy,

t. 1039/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/VIII. 129, 27. I. 1938; 8.

že zaměstnanci poštovního úřadu v Okrouhlé u Boru proti zákonu zasahují do působnosti státních úřadů bezpečnostních nebo soudních,

t. 1122/II. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1267/IV. 142, 18. III. 1938; 33.

o neoprávněném podání žaloby podle zákona o útisku,

t. 1208/I. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1385/V. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud. v Č. Lípě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

53, 16. VI. 1936; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

91, 9. IV. 1937; 3.

kraj. soud v Litoměřicích (přečiny podle § 11, č. 2, § 14, č. 1, 3, 5 a § 18, č. 2 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

78, 11. II. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

90, 8. IV. 1937; 4.

kraj. soud v České Lípě (přečin rušení obecného míru podle § 14. č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 11.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

kraj. soud v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

147, 26. IV. 1938; 8.

Volán k pořádku:

75, 17. XII. 1936; 8.ISP (příhlásit)