Vilém Knebort

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KNEBORT Vilém

I. A voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), soc.-pol., ústav.-práv., zásob. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na zdokonalení evidence motorových vozidel, t. 336.

31, 5. III. 1936; 5.

na vydání zákona, kterým se prohlašuje živnost zahradnická za živnost řemeslnou s průkazem způsobilosti, t. 1336.

148, 10. V. 1938; 6.

na změnu zákonných ustanovení o zákazu výčepu, prodeje a podávání nápojů obsahujících alkohol v den před volbou a v den volby do Národního shromáždění, do obcí, do zemských a okresních zastupitelstev, t. 1337.

148, 10. V. 1938; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 242).

24, 20. XII. 1935; 29.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují někt. ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n., (t. 357).

33, 19, III. 1936; 12.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 57.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 31.

Interpelace:

o výdělkových a hospodářských společenstvech (družstev),

t. 44/IV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 102/IV. 18, 7. XII. 1935; 31.

ve věci podpory cizineckého ruchu se zvláštním zřetelem na firmu Čedok,

t. 305/IX. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/VIII. 50, 5. VI. 1936; 21.

o propagaci družstevního podnikání v čsl. rozhlase,

t. 330/XVII. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 470/XIII. 49, 4. VI. 1936; 4.

ve věci vyloučení dělníka Karla Brázdy ze Svazu lučebního dělnictva a zastavení výplaty podpor podle gentského systému,

t. 362/XVI. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 470/IV. 49, 4. VI. 1936; 4.ISP (příhlásit)