Emanuel Klíma

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLÍMA Emanuel

III. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im. a kult.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 65.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dalším poskytování poplatk. úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právn. útvaru někt. podniků (t. 265) a o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 78 Sb. z. a n. o stabilisačních bilancích (t. 264).

25, 21. I. 1936; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 3.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

106, 17. VI. 1937; 28.

Interpelace:

o protizákonném usnesení advokátní komory v Brně, vylučujícím nemajetné právníky z koncipientské praxe,

t. 141/III. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/IX. 32, 17. III. 1936; 5.

o postupu brněnské policie v době voleb presidenta republiky,

t. 258/VII. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 396/IV. 39, 28. IV. 1936; 72.

že nezaměstnaným v okrese hustopečském nebyla přiznána podpora ze stravovací akce,

t. 282/XII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XI. 47, 26. V. 1936; 5.

o libovolném postupu okresního úřadu v Novém Městě na Moravě,

t. 286/V. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/V. 47, 26. V. 1936; 5.

o praxi policejního ředitelství v Brně, vyúsťující v systému kulturních skandálů,

t. 286/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/VI. 47, 26. V. 1936; 5.

o postupu policejního inspektora Kubíka,

t. 291/III. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XXVI. 47, 26. V. 1936; 5.

o nesprávném postupu okresního úřadu Brno-venkov proti nezaměstnaným,

t. 318/IV. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 487/VI. 52, 10. VI. 1936; 20.

o protizákonném rozpuštění veřejné schůze v Brně-Julianově,

t. 424/III. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o pronásledování rumunských antifašistů a přisluhování policejního ředitelství v Brně rumunské reakci,

t. 430/VIII. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 578/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

o činnosti hakenkreuzlerského generálního ředitele firmy Remington a jeho stycích s brněnskou zbrojovkou,

t. 469/XII. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 623/XVI. 61, 8. X. 1936; 34.

o daňových defraudacích firmy Baťa a brněnských kapitalistů,

t. 469/XIII. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 614/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

o rozpuštění veřejné schůze v Pohořelicích,

t. 523/III. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 626/X. 61, 8. X. 1936; 34.

o činnosti policejního ředitelství a zemského úřadu v Brně vůči rakouským a německým emigrantům,

t. 523/IV. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 626/XI. 61, 8. X. 1936; 34.

o neudržitelných poměrech na psychiatrické klinice v moravskoslezské zemské nemocnici u svaté Anny v Brně,

t. 577/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

o nedemokratickém postupu zemského úřadu v Brně,

t. 586/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/XVII. 68, 1. XII. 1936; 94.

o ztýrání Františka Tučky z Mikulova,

t. 586/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 638/VIII. 64, 29. X. 1936; 5.

o řádění štábního kapitána 10. pěšího pluku Šupáčka,

t. 613/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/VII. 78, 11. II. 1937; 6.

o postupu četnictva v Šitbořicích, okres Hustopeče,

t. 613/X. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 713/III. 75, 17. XII. 1936; 8.

o postupu úředníka okresního úřadu ve Znojmě,

t. 613/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

o stravování vojínů zkaženým salámem a konservami v době manévrů na Moravě,

t. 613/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

o neodůvodněném rozpuštění veřejné schůze v Unanově,

t. 613/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

o poměrech v obci Králicích u Náměště n. Oslavou,

t. 735/VIII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/X. 98, 20. V. 1937; 4.

o postupu okresního úřadu ve Znojmě,

t. 771/III. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/III. 100, 3. VI. 1937; 4.

o oddalování potvrzení volby starosty v Líšni u Brna,

t. 804/XVII. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/VIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o nezákonném postupu při opevňovacích pracích,

t. 831/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1109/I. 116, 27. XI. 1937; 5.

o konfiskační praxi v Brně,

t. 843/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 925/XVII. 104, 11, VI. 1937; 4.

o nezákonném postupu okres. úřadu v Tišnově, ohrožujícím zdraví nezámožného obyvatelstva obce Lomničky,

t. 843/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/X. 112, 29. X. 1937; 11.

o neslýchaném porušování sociálního zákonodárství v brněnských textilních továrnách,

t. 853/XIII. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1142/II. 123, 9. XII. 1937; 4.

ve věci likvidace výhodnějšího započtení služební doby po 1. lednu 1929 zaměstnanců Společnosti brněnských pouličních drah elektrických u Pensij. ústavu soukr. drah v Brně,

t. 864/IX. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1109/III. 116, 27. XI. 1937; 5.

o nezákonném postupu okresního úřadu v Nov. Městě na Moravě,

t. 888/VI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o poměrech na ruském gymnasiu v Praze,

t. 911/XXVII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o neoprávněném nepotvrzování starosty obce Bystrc u Brna,

t. 982/V. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1070/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

o politické persekuci v brněnské zbrojovce,

t. 1080/VI. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1211/III. 130, 22. II. 1938; 4.

o zpožďování se dělnických vlaků v obvodu brněnského ředitelství státních drah,

t. 1080/VII. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1198/IV. 129, 27. I. 1938; 8.

o nedbalé lékařské péči o vojíny dělostř. pluku č. 106. v Brně, jíž byla zaviněna smrt svobodníka Karla Bilke a vojína Cibulky,

t. 1089/X. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1211/XII. 130, 22. II. 1938; 4.

o průtazích s potvrzením starosty v Mor. Málkovicích (okr. Vyškov),

t. 1165/III. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1259/V. 140, 16. III. 1938; 45.

o rejdech reakčních živlů na brněnském policejním ředitelství,

t. 1165/VI. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1350/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o činnosti policejního komisaře dr Stanzla a obvod. policej. inspektora Kubíka z okres. policej. komisařství v Brně-Husovicích vůči pořadatelům přednášek a divadel v Dělnickém domě v Julianově,

t. 1188/XIII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1370/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o stíhání daňových defraudantů,

t. 1199/I. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1370/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o přezírání zájmů občanstva Ředitelstvím československých státních drah v Brně,

t. 1361/XXIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci nepřijetí dělníka do zaměstnání v brněnské Zbrojovce, poněvadž je příslušníkem komunistické strany,

t. 1372/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o politické persekuci v brněnské Zbrojovce,

t. 1377/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protirepublikánském smýšlení a výrocích ředitele obecné a měšťanské školy v Jedovnicích,

t. 1377/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Brně (zločin podle § 81 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 307; zprav. dr Neuman; věc vrácena

im. výb. k novému projednání.

35, 26. III. 1936; 8.

zpr. t. 405; zprav. J. Lichner; nevydán.

47, 26. V. 1936; 31.

kraj. soud trest. v Brně (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zák. na ochranu republiky, přestupky podle § 312 tr. z. a podle §§ 14 a 19 zák. shromažďovacího).

60, 7. X. 1936; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

97, 13. V. 1937; 4.

okr. soud trest. v Brně (přestupek podle § 312 tr. z.).

100, 3. VI. 1937; 4.ISP (příhlásit)