Irene Kirpal

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KIRPAL Irene

V. voleb. kraj

DSD

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byla členem výb. kult., soc.-pol. a zdrav.

Její mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům), t. 512.

53, 16. VI. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se zřizuje samostatná československá státní Vysoká škola politická a novinářská v Praze, t. 710.

74, 15. XII. 1936; 3.

na doplnění a změnu zákona ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských, t. 944.

102, 8. VI. 1937; 5.

na snížení nejvyššího počtu žactva ve třídách obecných a občanských škol, t. 950.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okr. úštěckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

na změnu zákona o pomocných školách, t. 1376.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Návrhy resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1268

(zákon, jímž se mění zákon ze dne 1. VI. 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání).

139, 15. III. 1938; 24,

doslov 140, 16. III. 1938; 8, vyjádření o resoluci 17.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

30, 28. II. 1936; 8.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr. Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 32.

Interpelace:

o odborných zkouškách ředitelských, zavedených vlád. nař. č. 168/1934 Sb. z. a n.,

t. 341/XIV. 32, 17. III. 1936; 5

odpov. t. 547/XIII. 58, 26. VI. 1936; 5.ISP (příhlásit)