Emanuel Kejmar

Narozen: v roce 1871

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KEJMAR Emanuel

VI. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), stál. (náhr.) a zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé a mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníky a obchodníky nevyjímaje, majitelům domů a ovocných zahrady okrese kralupském, slánském, roudnickém, břeclavském a všem těm, kteří krupobitím a průtrží mračen v různých krajích byli poškozeni, t. 39.

6, 26. VI. 1935; 66.

na bezodkladné uskutečnění zákona o rekultivaci dolováním zpustošených pozemků v oblasti uhelných pánví v Čechách, t. 41.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okr. úštěckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

Interpelace:

o postupu okresního úřadu v Duchcově,

t. 185/XII. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 378/V. 36, 21. IV. 1936; 5.ISP (příhlásit)