Ján Ivák

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1966

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

IVÁK Ján

XV. voleb. kraj

F-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), soc.-pol. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Prohlášení:

jménem klubu posl. Národní obce fašistické o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 14.

o zákonu, jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské (t. 676).

76, 21. I. 1937; 19.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 20.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 12.

Interpelace:

o zákazu veřejných schůzí,

t. 362/III. 35, 26, III. 1936; 10.

odpov. t. 578/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

Slovo odňato:

34, 20. III. 1936; 15.ISP (příhlásit)