Josef Illing

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ILLING Josef

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., in., kult. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům Kryštofových Hamrů, Pleilu-Sorgenthalu a Vejprt v okrese přísečnickém, kteří byli těžce poškozeni živelní pohromou, t. 66.

8, 5. XI. 1935; 16.

Návrh resoluční:

k t. 802. 85, 5. III. 1937; 41.

Řeč v rozpravě:

o usnesení posl. sněm., kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veř. měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 247).

24, 20. XII. 1935; 45.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům), (t. 802).

85, 5. III. 1937; 4.

Interpelace:

o zanedbaném stavu okresních silnic v západních Čechách,

t. 80/I. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 274/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

o užívání tělocvičen německých tělocvičných spolků ke školnímu tělocviku,

t. 263/XI. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 392/V. 36, 21. IV. 1936; 5.

že četnický strážmistr Jan Vicány neprávem zatkl Jos. Rödera, kolářského mistra v Nepomyšli a že bez důvodu hromadně podezřívá vedoucí činitele sudetskoněmecké strany,

t. 282/III. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 470/III. 49, 4. VI. 1936; 4.

že podbořanský okresní úřad neprávem zakázal "Sudetskoněmecký pochod" a píseň "Prapory nechte vláti",

t. 282/IV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XII. 47, 26. V. 1936; 5.

že četnictvo v Malé Černoci v okrese podpořanském bez důvodu hromadně obvinilo sudetskoněmeckou stranu,

t. 388/IX. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 578/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o porušení jazykového zákona ve vyhláškách o protileteckém obranném cvičení v Plané,

t. 603/XIX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/I. 82, 25. II. 1937; 3.

že ve Vroutku u Podbořan bylo zakázáno vyvěšování,

t. 639/III. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 786/XVIII. 82, 25. II. 1937; 3.

že se váženým a bezúhonným čsl. stát. občanům německé národnosti (etnické a jazykové příslušnosti) bez důvodu odpírají cestovní pasy a o poklescích proti jazykovému zákonu,

t. 658/III. 64, 29, X. 1936; 5.

odpov. t. 786/V. 82, 25. II. 1937; 3.

že vrchní komisař Klíma je přetížen úřady a že se nevypisují obecní volby v Chodově,

t. 672/VIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XV. 88, 31. III. 1937; 4.

o neodůvodněném zákazu agitačních pásů sudetskoněmeckého deník "Die Zeit",

t. 672/XX. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XX. 88, 31. III. 1937; 4.

o pokusech útisku v obci Tis u Blatna,

t. 694/XIV. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/II. 91, 9. IV. 1937; 3.

o protizákonných počešťovacích metodách "Národní jednoty",

t. 902/XIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o zhanobení kadaňských březnových padlých názvem zločinců,

t. 982/VII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

o nešvárech při vyměřování daní u děčínské berní správy,

t. 1069/II. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1247/VII. 136, 8. III. 1938; 3.

o lapání duší německých dětí a o využívání hospodářské nouze sudetských Němců k odnárodňování,

t. 1080/II. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1257/IV. 136, 8. III. 1938; 43.

o protizákonném rozpuštění schůze v Maštově,

t. 1188/III. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1385/I, rozesl. 31. VIII. 1938.

o nezákonném nařízení poštmistra v Kolešovicích, v okr. jesenickém,

t. 1208/XIII. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1307/XIII. 147, 26. IV. 1938; 8.

o protizákon. opatřeních stát. policej. úřadu v Kadani,

t. 1222/XXI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepostačující odpovědi na interpelaci posl. Illinga o lapání duší němec. dětí a o využívání hospodářské nouze sudetských Němců k odnárodňování, (1080/II).

t. 1327/V. 147, 26. IV. 1938; 8.

že okr. hejtman dr Klíma v Poděbradech neprávem potrestal a nenáležitě zacházel s německými školou povinnými dětmi,

t. 1354/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o násilném odnárodňování dětí paní Marie Suberové učitelem čsl. menšinové školy Bedř. Cybetou za podpory čes. menšinového inspektorátu a předsedy něm. okres. školního výboru v Podbořanech dr Roberta Klímy,

t. 1354/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nešvarech. na poštovním úřadě v Měděnci v okr. přísečnickém,

t. 1354/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 8.

že se nedbá jazykového složení obyvatelstva v okr. žateckém, který jest z 79.5 % německý,

t. 1366/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soudu v Písku (přečin podle § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky).

36, 21. IV. 1936; 5.

zpr. t. 719; zprav. F. Dlouhý; vydán.

115, 15. XI. 1937; 16.

kraj. soud v Chebu (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

53, 16. VI. 7936; 4.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

92, 15. IV. 1937; 3.

kraj. soud v Mostě (přečin podle § 14, č. 1 zák. č. 50/23 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 820; zprav. F. Dlouhý; nevydán.

115, 15. XI. 1937; 16.ISP (příhlásit)