Rudolf Chalupa

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHALUPA Rudolf

III. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. parl. úsp. kom., rozp. a stál. (náhr.).

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v obcích Jeníkovice a Polánky v okr. králové-hradeckem, t. 50.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích Pavlišov, Slavíkov, Horní Radechová, Velké Poříčí, okr. Náchod, postiženému živelními pohromami, t. 937.

100, 3. VI. 1937; 13.

na vydání zákona o pomoci průmyslovému podnikání na podkladě obligačního úvěru průmyslového, t. 1455 (netištěno).

o nutnosti novelisace kartelového zákona, t. 1456 (netištěno).

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon o přímých daních, t. 1464 (netištěno).

Návrhy pozměňovací:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 28.

k t. 490. 50, 5. VI. 1936; 17.

Návrh resoluční:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 237

(zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem).

23, 19. XII. 1935; 7, doslov 26.

rozp. výb. zpr. t. 238

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích).

24, 20. XII. 1935; 9, doslov 33, 35.

rozp. výb. zpr. t. 264

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích).

25, 21. I. 1936; 11, doslov 23

rozp. výb. zpr. t. 1164

(zákon, kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podk. Rusi).

125, 14. XII. 1937; 10.

doslov 127, 16. XII. 937; 57.

rozp. výb. zpr. t. 1173.

(zákon o kartelovém poplatku).

125, 14. XII. 1937; 10.

doslov 127, 16. XII. 1937; 57.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 56.ISP (příhlásit)