Karel Chalupa

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHALUPA Karel

III. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., kult., rozp., ústav.-práv. a stál. (náhr.).

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na zrušení vlád. nařízení ze dne 20. IV. 1934, č. 75 Sb. z. a n. o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami, t. 193.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vybudování živnostenského pokračovacího (učňovského) školství, t. 420.

39, 28. IV. 1936; 72.

na poskytnutí státního příspěvku k úhradě jízdného žákům obvodových učňovských škol, t. 421.

39, 28. IV. 1936; 72.

na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům), t. 512.

53, 16. VI. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se zřizuje samostatná československá státní Vysoká škola politická a novinářská v Praze, t. 710.

74, 15. XII. 1936; 3.

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím: Jankov, Jankovská Lhota, Pičín, Hlivín, Ouběnice a přilehlým osadám v soud. okr. votickém, pol. okr. Sedlčany, poškozeným krupobitím dne 8. VI. 1937, t. 986.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydání zákona o zřizování mlýnů a rozšiřování výrobní schopnosti mlýnů, t. 1246.

131, 23. II. 1938; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

Návrhy resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1935; 16.

o zákonu o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z cenných papírů pevně zúročitelných (t. 272).

26, 23. I. 1936; 12.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 30.

o návrhu spol. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 8.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 14.

Interpelace:

o berní praxi v obvodu Zemského finančního ředitelství v Čechách,

t. 210/X. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 358/VII. 35, 26. III. 1936; 5.

o poškozování elektrotechnických živností některými všeužitečnými elektrárenskými podniky,

t. 982/XXII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/XXI. 114, 9. XI. 1937; 5.ISP (příhlásit)