Vasil Fuščič

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FUŠČIČ Vasil

XII. voleb. kraj

K

Nastoupil po zemřelém P. Törökovi.

Slib vykonal 49, 4. VI. 1936; 3.

Volba verifikována 76, 21. I. 1937; 4.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. doprav., hospod. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 19.


ISP (příhlásit)