Ing. Dr. Jan Fulík

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FULÍK Jan, Dr., inž.

XIII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9, 10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

(a J. Ursínyho)

zeměd. výb. zpr. t. 1262

(zákon o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci)

zpr. t. 1263

(zákon, kterým se znovu částečně mění vlád. nař. z 31. III. 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnávacím řízení přijat).

139, 15. III. 1938; 5, doslov. 22.ISP (příhlásit)