PhDr. Emil Franke

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FRANKE Emil, Dr.

I. B voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Jmenován ministrem pošt a telegrafů 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem pošt a telegrafů 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Zproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů 23. I. 1936 a jmenován min. skol. a nár. osvěty.

27, 18. II. 1936; 4.

Pověřen prozatímním řízením min. financí 17. III. 1936.

33, 19. III. 1936; 3.

Zproštěn řízení ministerstva financí 28. III. 1936.

36, 21. I. 1936; 3.

Jmenován opětně ministrem školství a národní osvěty a pověřen prozatímním řízením min. financí 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn řízení ministerstva financí 2. X. 1937.

112, 29. X. 1937; 5.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců národní jednoty, v němž odmítá důrazně vývody inž. Schwarze, kterými se dotkl někt. členů nynější a bývalé vlády.

157, 14. XII. 1938; 32.ISP (příhlásit)