Pavel Florek

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FLOREK Pavel

XVII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), rozp. a parl. úsp. kom. (náhr.).

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci občanům chudé Oravy v některých obcích dolnokubínského, námestovského a trstenského okresu, kteří byli postiženi živelní pohromou, t. 465.

47, 26. V. 1936; 5.

na poskytnutí pomoci občanům obce Krásna Horka, okr. Trstená na Slovensku, kteří byli požárem připraveni o celé svoje jmění, t. 764.

78, 11. II. 1937; 6.

na poskytnutí pomoci občanům obce Nižnia nad Oravou, okr. Trstená na Slovensku, kteří byli požárem připraveni o celé svoje jmění. t. 1316.

146, 7. IV. 1938; 38.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 67.

o návrhu, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIII finanč. zákona republiky Československé ze dne 19. XII. 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935 (t. 789) a o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

80, 18. II. 1937; 19.

o zákonu o branné výchově (t. 1017).

108, 24. VI. 1937; 23.

Interpelace:

o vyučovacím jazyku na slovenských středních školách a o aprobování středoškolských profesorů z tohoto jazyka,

t. 469/XVII. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 602/X. 60, 7. X. 1936; 8.

o poškození dělníků a povozníků při stavbě bytů pro oddělení finanční stráže v Novoti (okr. Námestovo) na Slovensku,

t. 497/XIII. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 630/VI. 62, 15. X. 1936; 4.

o nepořádcích v hospodaření obecního představenstva obce Polhory (okr. Námestovo) na Slovensku a vypsání obecních voleb v téže obci,

t. 497/XVI. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 608/XX. 60, 7. X. 1936; 8.

o protizákonném postupu okres. úřadu v Námestově a v Trstené, jakož i notářských úřadů v těchto okresích na Slovensku při soupisu žadatelů o příděl naturálií v krajích poškozených živelními pohromami,

t. 735/IX. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 916/I. 100, 3. VI. 1937; 4.

o nesprávném řízení okresního úřadu v Trstené na Slovensku oproti starostovi obce Osady v Oravě Jos. Dafčíkovi pro rozdělení přídělu zemědělské rady,

t. 744/II. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 916/II. 100, 3. VI. 1937; 4.

ve věci rozdělení subvencí osvětovým a vědeckým institucím,

t. 771/IV. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 946/III. 105, 15. VI. 1937; 3.

o udělení trafiky hostinskému Janu Mularčíkovi v Polhore (okr. Námestovo) na úkor ostatních trafikantů v obci,

t. 858/XII. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1045/XVI. 112, 29. X. 1937; 11.

o nesprávném postupu obec. a okres. komise při určování škod požáry utrpěných v Trstené a o nespravedlivém navrhování podpor pohořelým z fondu Zemědělské rady v Bratislavě,

t. 858/XIV. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

o soustavném ochuzování Slovenska vyvážením památností lidového umění, umělecké historie a archeologie atd. do Čech,

t. 902/XVI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1076/V. 112, 29. X. 1937; 11.

o plánovitém informativním a propagačním "přehledu slovenského pravěku" v Národním museu v Praze,

t. 1135/I. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1288/VIII. 145, 5. IV. 1938; 4.

o poměrech v Léčebném fondu veřejných zaměstnanců na Slovensku,

t. 1135/II. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1211/XIII. 130, 22. II. 1938; 4.

o vyvezení památek Joklova domu z Čičman do Prahy,

t. 1122/IX. 117, 30. XI. 1937; 3.

o zamýšleném povolení filiálek Městské spořitelny pražské na Slovensku,

t. 1216/XII. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1382/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o decentralisaci spořitelnictví,

t. 1216/XIII. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1385/XXII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nemožných vychovávacích způsobech st. učitele újezdní měšť. školy Jos. Gogely v Trstené, v Oravě,

t. 1308/VII. 147, 26. IV. 1938; 8.

o opomíjení slovenského jazyka v našem rozhlasu a o nedostatcích rozhlasového zpravodajství,

t. 1347/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)