Benno Fischer

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FISCHER Benno

XIV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im. a ústav.-práv.

Vzdal se posl. mandátu dne 9. VII. 1938.

150, 2. VIII. 1938; 4.

Interpelace:

o neodůvodněném a nezákonitém rozpuštění schůze bruntálské místní skupiny sudetsko-německé strany,

t. 263/IV. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 425/II. 44, 14. V. 1936; 4.

o nezákonitém a nesociálním jednání bruntálského okresního úřadu,

t. 337/II. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/IX. 55, 22. VI. 1936; 4.

že byla bez důvodu zakázána schůze frývaldovské skupiny sudetskoněmecké strany,

t. 341/IX. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 461/XXIV. 47, 26. V. 1936; 5.

že přespolní listonoš Teodor Prochaska od poštovního úřadu v Polomi na Moravě zpronevěřil peníze,

t. 586/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/II. 65, 27. XI. 1936; 6,

o zřízení poštovního úřadu v obci Muglinově, která má 4500 obyvatelů,

t. 603/XX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/II. 78, 11. II. 1937; 6.

o zákazu zpívati písně ve Frývaldově,

t. 649/V. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXI. 80, 18. II. 1937; 4.

o jednojazyčných českých výstražných tabulkách v Krnově,

t. 658/XII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/VII. 82, 25. II. 1937; 3

že se četníci nepřípustně dotazují po stranické příslušnosti,

t. 672/XV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842 /VII. 88, 31. III. 1937; 4.

že dr Orlíček z Bruntálu svévolně omezil ústavně zaručenou shromažďovací svobodu při shromáždění, které se konalo dne 24. X. 1936 v Bruntále,

t. 769/XX. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 916/XVI. 100, 3. VI. 1937; 4.

že frýdberská četnická stanice provedla neoprávněné zabavení a porušila jazykový zákon,

t. 847/III. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

že se v policejní škole u policejního ředitelství v Mor. Ostravě nepřihlíží k Němcům,

t. 861/VIII. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

aby byla znovu otevřena první třída německé stát. reálky v Mor. Ostravě-Přívoze,

t. 888/XXXI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o hrubých služeb. poklescích finančního strážmistra Josefa Sämanna od celního úřadu ve Schreibersdorfu v okr. opavském,

t. 960/XXI. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

aby ministr vnitra oznámil, jaké opatření učinil ve věci četnické stanice v Poběžovicích,

t. 1011/X. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1142/V. 123, 9. XII. 1937; 4.

o protizákonném jednání policejního ředitelství v Opavě,

t. 1039/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/XV. 129, 27. I. 1938; 8.

o bezohledné komunistické kolportáži proti sudetskoněmecké straně, předseda Konrád Henlein,

t. 1347/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nezákonném vniknutí četnických orgánů Párala a Bohatce z četnické stanice Valtéřovice u Fulneku do soukromého bytu,

t. 1354/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o neodůvodněné zákonem pátrací činnosti opavské stát. policie,

t. 1361/XX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protahování nebo zastavení trestního řízení proti těm, kdož zavinili opavské události dne 18. III. 1938,

t. 1368/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)