Čeněk Fiala

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FIALA Čeněk

VIII. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.) a techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě, t. 1006.

107, 22. VI. 1937; 5.

na doplnění zákona č. 457 Sb. z. a n. z 29. VII. 1919 o připočtení válečných pololetí, t. 1007.

107, 22. VI. 1937; 5.

Interpelace:

o nepřiznávání nároků na pensi pomocným zaměstnancům-zřízencům ČSD, kteří byli řádně dle služebního řádu pensionováni a tohoto nároku podle § 7, odst. 1 pens. stanov čsl. státních drah na pensi dosáhli,

t. 44/II. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/II. 8, 5. XI. 1935; 16.

pro neprovádění personálního opatření u dělníků služby stavební a udržovací v obvodu ředitelství ČSD v Brně i ostatních ředitelství ČSD,

t. 133/XI. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/XIX. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci rozháraných hospodářských, služebních a právních poměrů železničních zaměstnanců u podniku ČSD,

t. 430/IV. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.ISP (příhlásit)