JUDr. Josef Dufek

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DUFEK Josef, Dr.

IV. voleb. kraj

REP-NJ

Nastoupil na místo zemřelého posl. Bohumíra Bradáče.

Slib vykonal 9, 6. XI. 1935; 3.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 50.

Byl členem výb. im. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 217

(im. A. Petra). 26, 23. I. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 211

(im. F. Nitsche). 30, 28. II. 1936; 43, doslov 43.

im. výb. zpr. t. 213

(im. dr Markoviče). 30, 28. II. 1936; 43.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 313

(návrh sen. dr Miloty, dr Kloudy, Pichla a Hubky, aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské).

31, 5. III. 1936; 6, doslov 15.

im. výb. zpr. t. 218

(im. J. Stejskala). 31, 5. III. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 224

(im. R. Heegera). 32, 17. III. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 212

(im. F. Janalíka). 34, 20. III. 1936; 45.

im. výb. zpr. t. 367

(im. dr Huly). 35, 26. III. 1936; 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 400

(zákon o obraně státu).

39, 28. IV. 1936; 10.

doslov 41, 30. IV. 1936; 9,

oprava tiskových chyb 17.

im. výb. zpr. t. 403

(im. A. Hlinky). 47, 26. V. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 406

(im. A. Hlinky). 47, 26. V. 1936; 31.

im. výb. zpr. t. 407

(im. dr Spiny). 47, 26. V. 1936; 31.

im. výb. zpr. t. 408

(im. F. Maye). 47, 26. V. 1936; 32.

im. výb. zpr. t. 429.

(im. F. Nitsche). 59, 27. VI. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 550

(im. G. Böhma). 77, 22. I. 1937; 8.

im. výb. zpr. t. 727

(im. dr Kellnera). 91, 9. IV. 1937; 10.

im. výb. zpr. t. 733.

(im. R. Sandnera). 91, 9. IV. 1937; 10.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1111

(zákon o zbraních a střelivu).

115, 15. XI. 1937; 4, doslov 12, oprava chyb 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 21.ISP (příhlásit)