Jozef Drobný

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1959

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DROBNÝ Jozef

XVI. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Návrh iniciativní:

na změnu zákona z 19. XII. 1934, č. 279 Sb. z. a n., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech, t. 482.

9, 4. VI. 1936; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 23.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 8.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 1024).

109, 25. VI. 1937; 21.

Interpelace:

ve věci rozdílů cenového indexu životních potřeb na Slovensku a Podk. Rusi,

t. 44/XII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/V. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci vkladů, uložených na území Slovenska v býv. uher. poštovní spořitelně v Budapešti,

t. 88/XX. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XIV. 29, 27. II. 1936; 4.

o vrácení kaucí býv. uherským poštmistrům,

t. 88/XXI. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XV. 29, 27. II. 1936; 4.

pro osvobození od poštovného korespondence almuženským řádům,

t. 341/VI. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/IV. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci intensivnějšího zavádění přespolního doručovaná do osad, samot a kolonií na Slovensku a Podk. Rusi,

t. 386/XII. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 589/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

pro urážení Slováků účt. adjunktem Krajíčkem v účtárně ředitelství pošt a telegrafů v Bratislavě,

t. 694/XII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 797/XIII. 84, 4. III. 1937; 4.

ohledně vrácení kaucí býv. uh. poštmistrům,

t. 1062/III. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/X. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1296/I. 145, 5. IV. 1938; 4.

týkající se vkladů, uložených na území Slovenska a Podk. Rusi v býv. poštovní spořitelně v Budapešti,

t. 1062/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/XI. 130, 22. II. 1938; 4.

ve věci úpravy zaopatřovacích platů nestát. učitelů a jiných zaměstnanců na Slovensku,

t. 1216/IX. 130, 22. II. 1938; 4.

ve věci rozdílů cenového indexu životních potřeb na Slovensku a Pod. Rusi,

t. 1216/X. 130, 22. II. 1938; 4.

ve věci zřízení lepšího doručování poštovních zásilek pro obce v okolí Vlčova,

t. 1216/XI. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1370/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci doručování pošty na krupinských lazech,

t. 1250/I. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1370/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci zavedení doručovací služby do osady Jakubie,

t. 1265/VI. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1382/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci zřízení poštovního úřadu v osadě Brenner,

t. 1265/VII. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1382/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepřístojném chování a vyhrožování finančního strážníka Kubového v Gajarech,

t. 1377/XVI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o vyhrožování finančního strážníka Jos. Ribína v Gajarech,

t. 1377/XVII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o odnětí cestovního pasu Pavlu Zelenkovi a jeho manželce Heleně roz. Zalecové, obyvatelům z obce Gajary čp. 169,

t. 1377/XVIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o týrání Frant. Vismeka, obyvatele v Gajarech čp. 833, místními četníky vrch. strážm. Tománkem, strážm. Sekaninou, strážm. Benešem a strážm. Jur. Ledvinou dne 16. IV. 1938,

t. 1377/XIX. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)