JUDr. Rudolf Dominik

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOMINIK Rudolf, Dr.

XII. voleb. kraj

F-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

159, 16. XII. 1938; 9.

Návrh pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 52.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců národní obce fašistické k zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 66.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 32.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

36, 21. IV. 1936; 9.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (t. 435).

47, 26. V. 1936; 9.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

89, 1. IV. 1937; 3.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 29.

Interpelace:

o zákazu veřejné schůze ve Vranové, pol. okr. Zábřeh na Moravě,

t. 268/VII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/VIII. 47, 26. V. 1936; 5.

o zákazu veřejné schůze v Brně-Králově Poli,

t. 341/XI. 32, 17. II. 1936; 5.

odpov. t. 547/XI. 58, 26. VI. 1936; 5.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud trest. v Brně (přestupek ublížení na cti podle § 1 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 214; zprav. F. Nový; nevydán.

31, 5. III. 1936; 24.

okr. soud trest. v Brně (přestupek ublížení na cti podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

31, 5. III. 1936; 5.

zpr. t. 409; zprav. F. Nový; nevydán.

48, 27. V. 1936; 38.

disciplinární rada adv. komory v Brně (disciplinární řízení).

51, 9. VI. 1936; 4.

zpr. t. 705 a 706; zprav. dr Neuman;

věc vrácena výb. im. k novému projednání.

87, 12. III. 1937; 8, 9.ISP (příhlásit)