Rudolf Dölling

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DÖLLING Rudolf

XII. voleb. kraj

K

Nastoupil na místo posl. Jos. Štětky, jenž byl nálezem voleb. soudu zbaven mandátu.

Slib vykonal 24, 20. XII. 1935; 48.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na okamžitou pomoc postiženým živelní pohromou na Zábřežsku v obcích Bušín, Hartíkov a Jakubovice, t. 488.

49, 4. VI. 1936; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 272. 26, 23. I. 1936; 21.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z cenných papírů pevně zúročitelných (t. 272).

26, 23. I. 1936; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 25.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

82, 25. II. 1937; 20.

Interpelace:

o špatném zacházení s vojíny u III. praporu pěšího pluku č. 44 v Turnově,

t. 282/XIII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XIII. 47, 26. V. 1936; 5.

že se v ašských textilních závodech přestupuje zákon o pracovní době,

t. 352/II. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 578/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

že krnovské policejní komisařství pronásleduje krnovské dělnické hnutí,

t. 388/IV. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 602/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

ze jihlavské textilní závody soustavně porušují zákon o pracovní době,

t. 388/V. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 614/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

o zastavení činnosti opavské místní skupiny průmyslového svazu chemických, sklářských a keramických dělníků,

t. 388/XII. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 602/XXI. 60, 7. X. 1936; 8.

o mimořádné nouzi v oblasti Kamenického Šenova,

t. 446/XIX. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/XXVI. 60, 7. X. 1936; 8.

o vyhoštění říšskoněmeckých vystěhovalců Löschnera a soudruhů,

t. 446/XX. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 614/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

o vyhoštění říšskoněmeckých vystěhovalců Schrödera a soudruhů,

t. 446/XXI. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/XXVII. 60, 7. X. 1936; 8.

o neslýchaných poměrech v olomoucké okresní nemocenské pojišťovně,

t. 785/II. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 1045/II. 112, 29. X. 1937; 11.

o neudržitelných poměrech na místní dráze z Aše do Rossbachu,

t. 843/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XXII. 112, 29. X. 1937; 10.

o mzdových poměrech u firmy Hermann Schefter a o chování zábřežského okres. úřadu při rozšiřování letáků, týkajících se těchto mzdových poměrů,

z. 874/XII. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1063/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

o zajištění řádných mzdových poměrů u firmy Jindřich Klinger ve Svitavách a o jednání okres. úřadu v Mor. Třebové,

t. 874/XII. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1076/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

o protizákonných a dobrým mravům odporujících reversech u firmy dr Skorkovského v Králíkách,

t. 902/III. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1109/V. 116, 27. XI. 1937; 5.

o zastavení provozu továrny na fezy v Mikulovicích ve Slezsku,

t. 1122/VI. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1296/XI. 145, 5. IV. 1938; 4.

o vyloučení firem při zadávání státních staveb,

t. 1122/VII. 117, 30. XI. 1937; 3.

o po zívání dělnických kolektivních smluv při stavbách státních silnic,

t. 1122/VIII. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1331/III. 148, 10. V. 1938; 6.

o nepatřičném jednání pohraničního dozorce Cíchy v Kraslicích,

t. 1139/III. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1247/III. 136, 8. III. 1938; 3.

že některé podniky v Kolíně překážejí volbám závodních výborů,

t. 1199/XIV. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1373/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o konfiskační praxi libereckého stát. zastupitelství,

t. 1216/VIII. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1296/XV. 145, 5. IV. 1938; 4.

o zabavení časopisu "Die rote Fahne",

t. 1220/II. 130, 22. II. 1238; 5.

odpov. t. 1296/XVI. 145, 5. IV. 1938; 4.

o jmenování zástupců firmy Moravia do obecního zastupitelstva v Hlubočkách,

t. 1287/V. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1396/II. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

129, 27. I. 1938; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

129, 27. I. 1938; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

129, 27. I. 1938; 9.ISP (příhlásit)