JUDr. Josef Dolanský

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOLANSKÝ Josef, Dr.

X. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink., stál., parl. úsp. kom a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu na okrese znojemském, t. 582.

60, 7. X. 1936; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.ISP (příhlásit)