František Dlouhý

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DLOUHÝ František

IX. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., kult. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z. a n. o dani z vodní síly, t. 122.

13, 14. XI. 1935; 4.

na zařazení města Tábora do skupiny B činovného, t. 393.

36, 21. IV. 1936; 5.

na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům), t. 512.

53, 16. VI. 1936; 4.

na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese jindřichohradeckém a strakonickém, t. 949.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice, t. 988.

106, 17. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 101

(im. F. Hollube).

14, 15. XI. 1935; 9, doslov 13.

im. výb. zpr. t. 171

(im. R. Gajdy). 28, 20. II. 1936; 53.

im. výb. zpr. t. 226

(im. K. Rybárika). 32, 17. III. 1936; 25.

im. výb. zpr. t. 229

(im. P. Töröka). 32, 17. III. 1936; 25.

im. výb. zpr. t. 182

(im. K. Rybárika). 35, 26. III. 1936; 7.

im. výb. zpr. t. 310

(im. R. Sandnera). 35, 26. III. 1936; 9.

im. výb. zpr. t. 368

(im. dr Porubszkého). 44, 14. V. 1936; 8.

im. výb. zpr. t. 418.

(im. R. Sandnera). 59, 27. VI. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 462

(im. K. H. Franka). 76, 21. I. 1937; 26.

kult. výb. zpr. t. 802

(návrh posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům [orgánům]).

84, 4. III. 1937; 10.

doslov 85, 5. III. 1937; 39, vyjádření a resoluci 41.

im. výb. zpr. t. 816

(im. F. Hollubeho). 104, 11. VI. 1937; 14.

im. výb. zpr. t. 719.

(im. J. Illinga). 115, 15. XI. 1937; 15.

im. výb. zpr. t. 720

(im. F. Zupky). 115, 15. XI. 1937; 16.

im. výb. zpr. t. 820

(im. J. Illinga). 115, 15. XI. 1937; 16.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

22, 12. XII. 1935; 7.

Interpelace:

ve věci zdlouhavého vyřizování investičních aktů okresním úřadem v Čes. Budějovicích,

t. 268/V. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/VII. 47, 26. V. 1936; 5.

ve věci úpravy železničních tarifů v jižních Čechách,

t. 268/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/VI. 39, 28. IV. 1936; 72.

o naléhavé potřebě zákonné úpravy péče o cizinecký ruch v Československé republice,

t. 924/VIII. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1060/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci stavby železničních podjezdů v Čes. Budějovicích,

t. 1122/X. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1223/XV. 130, 22. II. 1938; 5.ISP (příhlásit)