JUDr. Ivan Dérer

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DÉRER Ivan, Dr.

XVI. voleb. kraj

ČSD-hosp. NSP.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Jmenován ministrem spravedlnosti 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem spravedlnosti 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem spravedlnosti 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Pověřen prozatímním řízením ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy dne 11. IV. 1938.

147, 26. IV. 1938; 7.

Zproštěn prozatímního řízení ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy dne 10. V. 1938.

149, 1. V. 1938; 4.

Zproštěn úřadu ministra spravedlnosti 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se hospitantem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čsl. strany soc. dem. na Slovensku.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Praze (přečin proti cti).

141, 17. III. 1938; 81.ISP (příhlásit)