Karol Dembovský

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DEMBOVSKÝ Karol

XVII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v obci Šavčina-Podváží, okres Púchov, t. 436.

42, 7. V. 1936; 32.

na poskytnutí mimořádné naléhavé peněžní podpory, jakož i podpory v potravinách a osivu, na poskytnutí příspěvku v mimořád. výši a stát. záruky ve smyslu zák. č. 65/36 a vl. nař. č. 80/36 o staveb. ruchu - povodní poškozeným obyvatelům v obci Beluša, okr. Ilava, t. 829.

86, 11. III. 1937; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonech (t. 1190, 1189, 1184, 1191, 1194, 1186); mluví též o čsl. stát. příslušnících žijících v Belgii a Holandsku a o řeči min. soc. péče Ing. Nečase v rozp. výb. z 24. XI. 1937).

128, 17. XII. 1937; 20.

Interpelace:

v záležitosti poměrů u Čsl. akc. plav. společnosti dunajské v Bratislavě,

t. 44/XIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 102/V. 18, 7. XII. 1935; 31.

o finanční situaci Všeobecného pensijního ústavu a Ústřední sociální pojišťovny,

t. 711/VII. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 848/XIV. 91, 9. IV. 1937; 3.

ve věci neudržitelných poměrů na stát. lidové škole v Trenč. Teplé a ve věci zneužívání úřední moci Frant. Horákem, správcem této školy,

t. 804/XIII. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 946/XI. 105, 15. VI. 1937; 3.

Žádosti ve všech imunity:

kraj. soud v Trenčíně (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 11.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Trenčíně (trojnásobný přečin utrhání na cti podle § 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n., správně podle § 2 event. § 3 cit. zák.

112, 29. X. 1937; 12.

kraj. soud v Trenčíně (přečin rušen obecného míru podle § 14, č. 3. zákona na ochranu republiky).

129, 27. I. 1938; 8.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Trenčíně (dvojnásobný přečin rušení obecného podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky).

129, 27. I. 1938; 9.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a pro šestinásobný přestupek podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

130, 22. II. 1938; 5.

v důsledku amnestie presidenta republiky odvolána pouze část žádosti týkající se přečinu podle § 14, č. 3 zák. na ochranu republiky.

150, 2. VIII. 1938; 7.

kraj. soud v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 2 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.).

150, 2. VIII. 1938; 8.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

okr. soud v Trenčíně. (přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

151, 17. XI. 1938; 11.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.ISP (příhlásit)