Václav David

Narozen: v roce 1910
Zemřel: v roce 1996

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DAVID Václav

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., obch., soc.-pol., úst.-práv. a verifik.

Zpravodajem:

obch. výb. zpr. t. 407

(zákon o mimořádných opatřeních o oboru ochranných známek).

51, 8. V. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 37.ISP (příhlásit)