Jaroslav Břicháček

Narozen: v roce 1894

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BŘICHÁČEK Jaroslav

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv., zásob. a živn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o přesunutí nástupního termínu vojenské presenční služby na 1. XI. 1946 u osob zaměstnaných v zemědělství, t. 316.

45, 9. IV. 1946; 5.

Interpelace:

ve věci uvolnění ukořistěného případně zabaveného materiálu po Němcích,

t. 142. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 334. 46, 10. IV. 1946; 43.ISP (příhlásit)